Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [HBC 040] Phúc Minh, Huyện Bình Chánh

  • Mã trạm: HBC 040        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: Công ty Phúc Minh Nguyễn Văn Linh, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 102 Tuyến 34
Trạm chờ xe buýt HBC 040, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Bình Chánh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Phúc Minh, mã số tuyến xe buýt đến Phúc Minh, Huyện Bình Chánh
Mã số tuyến:102
Tên tuyến:Bến Thành - Nguyễn Văn Linh - Bến xe Miền Tây
Mã số tuyến:34
Tên tuyến:Bến Thành - Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

Danh sách các trạm gần bạn nhất

12-14 Nguyễn Văn Linh, Huyện Bình Chánh
Trụ điện T NVL 14 Nguyễn Văn Linh, Huyện Bình Chánh
C10/56 Nguyễn Văn Linh, Huyện Bình Chánh
C9/4 Phạm Hùng, Huyện Bình Chánh
Chợ tạm Ấp 4 Phạm Hùng, Huyện Bình Chánh
C4/20 Phạm Hùng, Huyện Bình Chánh
Cột điện 47 Nguyễn Văn Linh, Huyện Bình Chánh
Cột điện 37 Nguyễn Văn Linh, Huyện Bình Chánh
Cột đèn A85 Nguyễn Văn Linh, Huyện Bình Chánh
Cột điện 76 Nguyễn Văn Linh, Huyện Bình Chánh