Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HBC_5] Cầu Chợ Đệm, Huyện Bình Chánh

  • Mã trạm: HBC_5        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: D13/21D Dương Đình Cúc, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 101
Trạm chờ xe buýt HBC_5, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Bình Chánh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Cầu Chợ Đệm, mã số tuyến xe buýt đến Cầu Chợ Đệm, Huyện Bình Chánh
Mã số tuyến:101
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Chợ Tân Nhựt

Danh sách các trạm gần bạn nhất

E5/1 Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
A1/1 Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
C11/65 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
290 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
E4/36 Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
Đối diện C11/65 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
Chùa Phước An Nguyễn Hữu Trí, Huyện Bình Chánh
D13/21D Dương Đình Cúc, Huyện Bình Chánh
Đối diện cột điện 2AT Thế Lữ, Huyện Bình Chánh
Đối diện cột điện 9AT Thế Lữ, Huyện Bình Chánh