Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [BX 87] Đầu bến Đại học Bách Khoa - Cơ sở 2, Quận Thủ Đức

  • Mã trạm: BX 87        Trạm dừng: Bến xe
  • Địa chỉ: Đại học Bách Khoa Đại học Bách Khoa, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 50
Trạm chờ xe buýt BX 87, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Thủ Đức, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Đầu bến Đại học Bách Khoa - Cơ sở 2, mã số tuyến xe buýt đến Đầu bến Đại học Bách Khoa - Cơ sở 2, Quận Thủ Đức
Mã số tuyến:50
Tên tuyến:Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đại học Quốc gia Đường nội bộ Đại học Quốc gia, Quận Thủ Đức
Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia Đường nội bộ Đại học Quốc gia, Quận Thủ Đức
Đối diện 1026-1028 Quốc lộ 1, Quận Thủ Đức
1030 Quốc lộ 1, Quận Thủ Đức
Bến xe buýt Khu A Đô thị Quốc gia Đường nội bộ Đại học Quốc gia, Quận Thủ Đức
Nhà máy Tiến Thành Quốc lộ 1, Quận Thủ Đức
Trường giáo dục Quốc phòng Quốc lộ 1, Quận Thủ Đức
9/29 Quốc lộ 1, Quận Thủ Đức
Câu vượt Trạm 2 Quốc lộ 1, Quận Thủ Đức
18/1 Quốc lộ 1, Quận Thủ Đức