Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HHM 143] Nhà Trẻ Họa Mi, Huyện Hóc Môn

  • Mã trạm: HHM 143        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: 137 Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 78
Trạm chờ xe buýt HHM 143, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Hóc Môn, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Nhà Trẻ Họa Mi, mã số tuyến xe buýt đến Nhà Trẻ Họa Mi, Huyện Hóc Môn
Mã số tuyến:78
Tên tuyến:Thới An - Hóc Môn

Danh sách các trạm gần bạn nhất

14/5 Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn
23/12 Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn
292 Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn
17/2P Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn
153 Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn
29/5B Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn
Đối diện 3/3E Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn
447 Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn
60 Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn
10/1 Đặng Thúc Vịnh, Huyện Hóc Môn