Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [QBT 166] Cấp nước Bình Trị Đông, Quận Bình Tân

  • Mã trạm: QBT 166        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: Cấp nước BTĐ Bà Hom, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 62-7 Tuyến 81
Trạm chờ xe buýt QBT 166, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Bình Tân, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Cấp nước Bình Trị Đông, mã số tuyến xe buýt đến Cấp nước Bình Trị Đông, Quận Bình Tân
Mã số tuyến:62-7
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Đức Huệ
Mã số tuyến:81
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Lê Minh Xuân

Danh sách các trạm gần bạn nhất

166 Đường số 22, Quận Bình Tân
331 Tân Hòa Đông, Quận Bình Tân
275 Tân Hòa Đông, Quận Bình Tân
334 Tỉnh lộ 10,Tân Tạo, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân
408 Tỉnh lộ 10,Tân Tạo, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân
508 Tỉnh lộ 10,Tân Tạo, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân
570 Tỉnh lộ 10,Tân Tạo, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân
595 Bà Hom, Quận Bình Tân
491 Bà Hom, Quận Bình Tân
343 Bà Hom, Quận Bình Tân