Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [QBT 153] Phòng khám Đa khoa Khánh An, Quận Bình Tân

  • Mã trạm: QBT 153        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 1689 Tỉnh lộ 10,Tân Tạo, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 62-7 Tuyến 73 Tuyến 81
Trạm chờ xe buýt QBT 153, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Bình Tân, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Phòng khám Đa khoa Khánh An, mã số tuyến xe buýt đến Phòng khám Đa khoa Khánh An, Quận Bình Tân
Mã số tuyến:62-7
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Đức Huệ
Mã số tuyến:73
Tên tuyến:Chợ Bình Chánh - KCN Lê Minh Xuân
Mã số tuyến:81
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Lê Minh Xuân

Danh sách các trạm gần bạn nhất

1480 Tỉnh lộ 10,Tân Tạo, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân
1598 Tỉnh lộ 10,Tân Tạo, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân
1724 Tỉnh lộ 10,Tân Tạo, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân
1754 Tỉnh lộ 10,Tân Tạo, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân
1806-1810 Tỉnh lộ 10,Tân Tạo, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân
Đ/d 1800 Tỉnh lộ 10,Tân Tạo, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân
1749 Tỉnh lộ 10,Tân Tạo, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân
1581 Tỉnh lộ 10,Tân Tạo, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân
1441 Tỉnh lộ 10,Tân Tạo, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân
1146 Tỉnh lộ 10,Tân Tạo, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Tân