Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [QTD 096] Đại học Ngân hàng, Quận Thủ Đức

  • Mã trạm: QTD 096        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: Đối diện Đại học Ngân hàng Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 53
Trạm chờ xe buýt QTD 096, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Thủ Đức, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Đại học Ngân hàng, mã số tuyến xe buýt đến Đại học Ngân hàng, Quận Thủ Đức
Mã số tuyến:53
Tên tuyến:Lê Hồng Phong - Đại học Quốc gia

Danh sách các trạm gần bạn nhất

151 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức
40 Đường số 7, Quận Thủ Đức
94A Đường số 6, Quận Thủ Đức
Đối diện 94 Đường số 6, Quận Thủ Đức
198 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức
216 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức
785 Kha Vạn Cân, Quận Thủ Đức
891-893 Kha Vạn Cân, Quận Thủ Đức
943 Kha Vạn Cân, Quận Thủ Đức
Đối diện 1260 Kha Vạn Cân, Quận Thủ Đức