Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [Q8 113] Công an Phường 8, Quận 8

  • Mã trạm: Q8 113        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 138 Hưng Phú, Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 46
Trạm chờ xe buýt Q8 113, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 8, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Công an Phường 8, mã số tuyến xe buýt đến Công an Phường 8, Quận 8
Mã số tuyến:46
Tên tuyến:Cảng Quận 4- Bến Thành- Bến Mễ Cốc

Danh sách các trạm gần bạn nhất

657-659 Phạm Thế Hiển, Quận 8
509-511 Phạm Thế Hiển, Quận 8
147-149 Âu Dương Lân, Quận 8
35-37 Âu Dương Lân, Quận 8
231-233 Phạm Thế Hiển, Quận 8
109-111 Phạm Thế Hiển, Quận 8
122 Phạm Thế Hiển, Quận 8
124 Phạm Thế Hiển, Quận 8
14 Âu Dương Lân, Quận 8
144-146 Âu Dương Lân, Quận 8