Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [QTP 114] Lê Sát, Quận Tân Phú

  • Mã trạm: QTP 114        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 234 Tân Hương, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 30
Trạm chờ xe buýt QTP 114, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Tân Phú, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Lê Sát, mã số tuyến xe buýt đến Lê Sát, Quận Tân Phú
Mã số tuyến:30
Tên tuyến:Chợ Tân Hương - Đại học Quốc tế

Danh sách các trạm gần bạn nhất

190 Tân Hương, Quận Tân Phú
248 Tân Hương, Quận Tân Phú
214 Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú
220B-C Bình Long, Quận Tân Phú
333 Bình Long, Quận Tân Phú
302-304 Nguyễn Sơn, Quận Tân Phú
64 Văn Cao, Quận Tân Phú
71 Tân Quý, Quận Tân Phú
219 Tân Quý, Quận Tân Phú
135 Tân Quý, Quận Tân Phú