Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HBC 089] Công ty Chiến Lược, Huyện Bình Chánh

  • Mã trạm: HBC 089        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: D11/7 Quách Điêu, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 28
Trạm chờ xe buýt HBC 089, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Bình Chánh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Công ty Chiến Lược, mã số tuyến xe buýt đến Công ty Chiến Lược, Huyện Bình Chánh
Mã số tuyến:28
Tên tuyến:Bến Thành - Chợ Xuân Thới Thượng

Danh sách các trạm gần bạn nhất

E12/29G Quách Điêu, Huyện Bình Chánh
D11/3A Quách Điêu, Huyện Bình Chánh
F12/15 Quách Điêu, Huyện Bình Chánh
C1/2 (C1/1C) Quách Điêu, Huyện Bình Chánh
F12/2 Quách Điêu, Huyện Bình Chánh
F12/1 Quách Điêu, Huyện Bình Chánh
F12/22A Quách Điêu, Huyện Bình Chánh
E1/2C Quách Điêu, Huyện Bình Chánh
D11/11B(D11/35D) Quách Điêu, Huyện Bình Chánh
D11/40A Quách Điêu, Huyện Bình Chánh