Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [QTP 036] Hội quán KCNTBình, Quận Tân Phú

  • Mã trạm: QTP 036        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: Hội quán KCN Tân Bình (Coopfood) Đường CN1, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 28
Trạm chờ xe buýt QTP 036, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Tân Phú, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Hội quán KCNTBình, mã số tuyến xe buýt đến Hội quán KCNTBình, Quận Tân Phú
Mã số tuyến:28
Tên tuyến:Bến Thành - Chợ Xuân Thới Thượng

Danh sách các trạm gần bạn nhất

237 Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Trường Lê Lai Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Đối diện công ty Ngọc Nghĩa Tây Thạnh, Quận Tân Phú
Công ty JingGong Đường CN1, Quận Tân Phú
Đối diện CoopFood Đường CN1, Quận Tân Phú
Đối diện Công ty MGA Đường CN1, Quận Tân Phú
Đối diện Công ty Masan Đường CN1, Quận Tân Phú
12-13 Lưu Chí Hiếu, Quận Tân Phú
Công ty MGA Đường CN1, Quận Tân Phú
Công ty Masan Đường CN1, Quận Tân Phú