Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [BX 61] KDC VĨNH LỘC A, Huyện Bình Chánh

  • Mã trạm: BX 61        Trạm dừng: Bến xe
  • Địa chỉ: ĐẦU BẾN KDC VĨNH LỘC a Hương Lộ 80, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 25
Trạm chờ xe buýt BX 61, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Bình Chánh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua KDC VĨNH LỘC A, mã số tuyến xe buýt đến KDC VĨNH LỘC A, Huyện Bình Chánh
Mã số tuyến:25
Tên tuyến:Bến Xe Quận 8 - Khu Dân Cư Vĩnh Lộc A

Danh sách các trạm gần bạn nhất

1860 Hương Lộ 80, Huyện Bình Chánh
F1/17 Hương Lộ 80, Huyện Bình Chánh
A1/2 Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh
1998 Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh
2170 Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh
F7/16 Quách Điêu, Huyện Bình Chánh
F1/56K Quách Điêu, Huyện Bình Chánh
Đ/d 1704 Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh
F1/11 Hương Lộ 80, Huyện Bình Chánh
1330 Hương Lộ 80, Huyện Bình Chánh