Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [QTPT169] Trạm Nhà Hàng Hoàng Long, Quận Tân Phú

  • Mã trạm: QTPT169        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: 988 Âu Cơ, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 23
Trạm chờ xe buýt QTPT169, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Tân Phú, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trạm Nhà Hàng Hoàng Long, mã số tuyến xe buýt đến Trạm Nhà Hàng Hoàng Long, Quận Tân Phú
Mã số tuyến:23
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Kế 556 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú
721 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú
523 Âu Cơ, Quận Tân Phú
425 Âu Cơ, Quận Tân Phú
309 Âu Cơ, Quận Tân Phú
115 Khuông Việt, Quận Tân Phú
69 Khuông Việt, Quận Tân Phú
14 (1333) Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú
Đối diện 65 Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú
71 Thoại Ngọc Hầu, Quận Tân Phú