Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [QTB 048] Bàu Cát 9, Quận Tân Bình

  • Mã trạm: QTB 048        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 722 Âu Cơ, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 23 Tuyến 27
Trạm chờ xe buýt QTB 048, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Tân Bình, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Bàu Cát 9, mã số tuyến xe buýt đến Bàu Cát 9, Quận Tân Bình
Mã số tuyến:23
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn
Mã số tuyến:27
Tên tuyến:Bến Thành - Âu Cơ - An Sương

Danh sách các trạm gần bạn nhất

548 (Công ty Bạch Tuyết) Âu Cơ, Quận Tân Bình
794 Âu Cơ, Quận Tân Bình
129 Âu Cơ, Quận Tân Bình
96 (L8-L10) Đồng Đen, Quận Tân Bình
185 Bàu Cát, Quận Tân Bình
37 Bàu Cát, Quận Tân Bình
60 Bàu Cát, Quận Tân Bình
146-148 (154) Bàu Cát, Quận Tân Bình
113 Đồng Đen, Quận Tân Bình
584-590 Âu Cơ, Quận Tân Bình