Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [QTP 147] Ngã 3 Khuông Việt - Hòa Bình, Quận Tân Phú

  • Mã trạm: QTP 147        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 317 Khuông Việt, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 23
Trạm chờ xe buýt QTP 147, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Tân Phú, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Ngã 3 Khuông Việt - Hòa Bình, mã số tuyến xe buýt đến Ngã 3 Khuông Việt - Hòa Bình, Quận Tân Phú
Mã số tuyến:23
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn

Danh sách các trạm gần bạn nhất

264 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú
314 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú
394 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú
425 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú
295-297 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú
98 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú
214 Lũy Bán Bích, Quận Tân Phú
249 Khuông Việt, Quận Tân Phú
115 Khuông Việt, Quận Tân Phú
148 Khuông Việt, Quận Tân Phú