Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [QBT 250] 497, Quận Bình Tân

  • Mã trạm: QBT 250        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 497 Hương lộ 2, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 15
Trạm chờ xe buýt QBT 250, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Bình Tân, điểm đón các chuyến xe bus đi qua 497, mã số tuyến xe buýt đến 497, Quận Bình Tân
Mã số tuyến:15
Tên tuyến:Bến Phú Định- Đầm Sen

Danh sách các trạm gần bạn nhất

197 Lê Văn Qưới, Quận Bình Tân
Đ/d 42 Lê Văn Qưới, Quận Bình Tân
40 Trương Phước Phan, Quận Bình Tân
2 Trương Phước Phan, Quận Bình Tân
499 Tân Hòa Đông, Quận Bình Tân
423 Tân Hòa Đông, Quận Bình Tân
379 Tân Hòa Đông, Quận Bình Tân
25 Bình Long, Quận Bình Tân
42 Lê Văn Qưới, Quận Bình Tân
194 Lê Văn Qưới, Quận Bình Tân