Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [QBT 117] Trường Bình Trị, Quận Bình Tân

  • Mã trạm: QBT 117        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 637 Hương lộ 2, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 15
Trạm chờ xe buýt QBT 117, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Bình Tân, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trường Bình Trị, mã số tuyến xe buýt đến Trường Bình Trị, Quận Bình Tân
Mã số tuyến:15
Tên tuyến:Bến Phú Định- Đầm Sen

Danh sách các trạm gần bạn nhất

201 Mã Lò, Quận Bình Tân
245 Đất Mới, Quận Bình Tân
177 Đất Mới, Quận Bình Tân
107 Đất Mới, Quận Bình Tân
108 Trương Phước Phan, Quận Bình Tân
40 Trương Phước Phan, Quận Bình Tân
2 Trương Phước Phan, Quận Bình Tân
499 Tân Hòa Đông, Quận Bình Tân
423 Tân Hòa Đông, Quận Bình Tân
737 Hương lộ 2, Quận Bình Tân