Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [QBT 235] 816, Quận Bình Tân

  • Mã trạm: QBT 235        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 816 Hương lộ 2, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 15
Trạm chờ xe buýt QBT 235, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Bình Tân, điểm đón các chuyến xe bus đi qua 816, mã số tuyến xe buýt đến 816, Quận Bình Tân
Mã số tuyến:15
Tên tuyến:Bến Phú Định- Đầm Sen

Danh sách các trạm gần bạn nhất

104 Mã Lò, Quận Bình Tân
239 Mã Lò, Quận Bình Tân
201 Mã Lò, Quận Bình Tân
Bệnh viện BT Mã Lò, Quận Bình Tân
1013 Hương lộ 2, Quận Bình Tân
927 Hương lộ 2, Quận Bình Tân
863 Hương lộ 2, Quận Bình Tân
737 Hương lộ 2, Quận Bình Tân
964 Hương lộ 2, Quận Bình Tân
912 Hương lộ 2, Quận Bình Tân