Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [QTD 048] Nhà thờ Tam Hà, Quận Thủ Đức

  • Mã trạm: QTD 048        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: 419 Tô Ngọc Vân, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 141
Trạm chờ xe buýt QTD 048, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận Thủ Đức, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Nhà thờ Tam Hà, mã số tuyến xe buýt đến Nhà thờ Tam Hà, Quận Thủ Đức
Mã số tuyến:141
Tên tuyến:KDL BCR - Long Trường - KCX Linh Trung 2

Danh sách các trạm gần bạn nhất

351-353 Tô Ngọc Vân, Quận Thủ Đức
32 Tam Châu, Quận Thủ Đức
Sửa xe Ba Lực Tam Châu, Quận Thủ Đức
117 Tam Châu, Quận Thủ Đức
47 Tam Châu, Quận Thủ Đức
15 Tam Hà, Quận Thủ Đức
127-129 Tam Hà, Quận Thủ Đức
23 Phú Châu, Quận Thủ Đức
476 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức
522 Tỉnh lộ 43, Quận Thủ Đức