Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HCC 242] Ngã 3 Bến Đò, Huyện Củ Chi

  • Mã trạm: HCC 242        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: KCN Đông Nam cửa A (2010B) Tỉnh lộ 8, Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 126
Trạm chờ xe buýt HCC 242, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Củ Chi, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Ngã 3 Bến Đò, mã số tuyến xe buýt đến Ngã 3 Bến Đò, Huyện Củ Chi
Mã số tuyến:126
Tên tuyến:Bến xe Củ Chi - Bình Mỹ

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đối diện 1728 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
KHu công nghiệp Đông Nam Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
Đối diện 1781 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
1820 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
1575 Tỉnh lộ 8, Củ Chi, Huyện Củ Chi
1539 Tỉnh lộ 8, Củ Chi, Huyện Củ Chi
1477 (1655) Tỉnh lộ 8, Củ Chi, Huyện Củ Chi
1785 (Đối diện 1930) Tỉnh lộ 8, Củ Chi, Huyện Củ Chi
1730 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
1926C Tỉnh lộ 8, Củ Chi, Huyện Củ Chi