Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [Q11 006] Chùa Phụng Sơn, Quận 11

  • Mã trạm: Q11 006        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 1354 Đường 3/2, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 02 Tuyến 14
Trạm chờ xe buýt Q11 006, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 11, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Chùa Phụng Sơn, mã số tuyến xe buýt đến Chùa Phụng Sơn, Quận 11
Mã số tuyến:02
Tên tuyến:Bến Thành- BX Miền Tây
Mã số tuyến:14
Tên tuyến:Miền Đông- 3 tháng 2- Miền Tây

Danh sách các trạm gần bạn nhất

258 Trần Quý, Quận 11
36 Hàn Hải Nguyên, Quận 11
176 (190) Hàn Hải Nguyên, Quận 11
292 Hàn Hải Nguyên, Quận 11
382 Minh Phụng, Quận 11
470 Minh Phụng, Quận 11
461 Minh Phụng, Quận 11
385 Minh Phụng, Quận 11
211 Hàn Hải Nguyên, Quận 11
107 Hàn Hải Nguyên, Quận 11