Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Tìm đường xe buýt

Trạm xe buýt [Q11 007] Trường Nguyễn Thi, Quận 11

  • Mã trạm: Q11 007        Trạm dừng: Ô sơn
  • Địa chỉ: 1456 Đường 3/2, Quận 11, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 02 Tuyến 14
Trạm chờ xe buýt Q11 007, tra cứu thông tin chỗ dừng Quận 11, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Trường Nguyễn Thi, mã số tuyến xe buýt đến Trường Nguyễn Thi, Quận 11
Mã số tuyến:02
Tên tuyến:Bến Thành- BX Miền Tây
Mã số tuyến:14
Tên tuyến:Miền Đông- 3 tháng 2- Miền Tây

Danh sách các trạm gần bạn nhất

36 Hàn Hải Nguyên, Quận 11
176 (190) Hàn Hải Nguyên, Quận 11
292 Hàn Hải Nguyên, Quận 11
382 Minh Phụng, Quận 11
470 Minh Phụng, Quận 11
461 Minh Phụng, Quận 11
385 Minh Phụng, Quận 11
211 Hàn Hải Nguyên, Quận 11
107 Hàn Hải Nguyên, Quận 11
59-61 Hàn Hải Nguyên, Quận 11