Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HBC 340] Công ty Thịnh Mỹ, Huyện Bình Chánh

  • Mã trạm: HBC 340        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: A11/20 Mai Bá Hương, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 71
Trạm chờ xe buýt HBC 340, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Bình Chánh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Công ty Thịnh Mỹ, mã số tuyến xe buýt đến Công ty Thịnh Mỹ, Huyện Bình Chánh
Mã số tuyến:71
Tên tuyến:Bến xe An Sương - Phật Cô Đơn

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Đối diện Cột điện 70P Mai Bá Hương, Huyện Bình Chánh
A12/8 Mai Bá Hương, Huyện Bình Chánh
A11/1 Mai Bá Hương, Huyện Bình Chánh
C9/361 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
C8/391 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
C7/227 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện C7/223A Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện C8/315A Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện A11/1 Mai Bá Hương, Huyện Bình Chánh
Đối diện A11/19 Mai Bá Hương, Huyện Bình Chánh