Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HBC 341] Công ty Minh Chương, Huyện Bình Chánh

  • Mã trạm: HBC 341        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: A11/1 Mai Bá Hương, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 71
Trạm chờ xe buýt HBC 341, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Bình Chánh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Công ty Minh Chương, mã số tuyến xe buýt đến Công ty Minh Chương, Huyện Bình Chánh
Mã số tuyến:71
Tên tuyến:Bến xe An Sương - Phật Cô Đơn

Danh sách các trạm gần bạn nhất

A11/20 Mai Bá Hương, Huyện Bình Chánh
A10/8A Mai Bá Hương, Huyện Bình Chánh
C11/423/1 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
C9/361 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
C8/391 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện C8/315A Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện C9/361 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện C11/423/1 Vườn Thơm, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Đối diện 10/8A Mai Bá Hương, Huyện Bình Chánh
Đối diện A11/1 Mai Bá Hương, Huyện Bình Chánh