Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Hà Nội, Tuyến 79: BX SƠN TÂY - ĐÁ CHÔNG

Lượt đi: Bến xe Sơn Tây - quay đầu tại ngã ba Nghệ - Chùa Thông - Đường 414 (Xuân Khanh, Tản Lĩnh, Đá Chông) - Đường 414 - Đá Chông /Lượt về: Đá Chông - Đường 414 - (Đá Chông, Tản Lĩnh, Xuân Khanh) - Chùa Thông - Bến xe Sơn Tây

Thời gian: 5h00, Tần suất: 30 phút/chuyến

Giá: 10.000đ - 20.000đ

Liên hệ:

BỘ PHẬN KHÁCH HÀNG HANOIBUS
Email : [email protected]
Điện thoại : 04-38 43 63 93
---