Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Tỉnh lộ 15 Củ Chi Huyện Củ Chi

Các tuyến xe buýt đi qua đường Tỉnh lộ 15 Củ Chi Huyện Củ Chi, danh sách trạm dừng, nhà chờ Tỉnh lộ 15 Củ Chi Huyện Củ Chi, xe buyt duong tỉnh lọ 15 củ chi
Mã số tuyến:122
Tên tuyến:Bến xe An Sương - Tân Quy
Mã số tuyến:70
Tên tuyến:Tân Quy - Bến Súc
Mã số tuyến:79
Tên tuyến:Bến xe Củ Chi - Đền Bến Dược
Mã số tuyến:87
Tên tuyến:Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây

Các trạm xe buýt trên đường Tỉnh lộ 15 Củ Chi

Đối diện 19/4C (Cây xăng Đại Phát Tài) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
218 (Trường mẫu giáo Bông Sen 15) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Giáo xứ Tân Thạnh Đông Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
318 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
422 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
542A (544A) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
604A Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
634B Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
718 (706) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
806 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
858 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
930 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
964 (970) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
121 (Kế 113) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
33 (37) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
715 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
655 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
595-597 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
565C (Đối diện 640A) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
509 (Đối diện 594C) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
455-457 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
369 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
301 (309) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
195 (Đối diện giáo xứ Tân Thạnh Đông) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
163 (165B) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
19/4C Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1044 (46-47) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1112 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1152 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1206 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Đối diện 375 (575) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Đối diện 1203 (HTX Cây trồng Minh Khoa) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
42 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
108 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
236-238 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Đối diện 401 (366) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
394 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
483 (Đối diện 483) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
452A Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Kế 476A Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Đối diện trường tiểu học Nhuận Đức Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
608 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
654 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Trường Thiếu Sinh Quân Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
820 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
890 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Đối diện 1029 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
35A (Kế 1020) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1070-1072 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1154 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1242 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1360 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Đối diện 1567 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1532 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Kế 1656 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1686 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Đối diện 1873 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1832 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1928-1930 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
2056 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
2185 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
2045 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1979 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1833 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1799 (Đối diện 1694) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1771 (1171) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1645-1647 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1561 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1467-1469 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1329 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1239 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
112 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1109 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
20-22 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Đối diện 872 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
911A Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Trường Thiếu Sinh Quân Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Cột điện ANT 116b Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
667 (Xăng dầu Tân Phong) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
599 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
529 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
501 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
483 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
431-433 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
395 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
257A (Đối diện 254) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
91D Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
51 (223) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Đối diện vựa cừ tràm Năm Hồng Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
Kế 373 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
339 (321) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
263 Citimart Sài Gòn Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
179 (171-173) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi