Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Xe buýt đường Bùi Thanh Khiết Huyện Bình Chánh

Các tuyến xe buýt đi qua đường Bùi Thanh Khiết Huyện Bình Chánh, danh sách trạm dừng, nhà chờ Bùi Thanh Khiết Huyện Bình Chánh, xe buyt duong bùi thanh khiét
Mã số tuyến:73
Tên tuyến:Chợ Bình Chánh - KCN Lê Minh Xuân

Các trạm xe buýt trên đường Bùi Thanh Khiết

Đối diện 4/15 Bùi Thanh Khiết, Huyện Bình Chánh
C3/15 Bùi Thanh Khiết, Huyện Bình Chánh
Cột điện 22L C2/17E Bùi Thanh Khiết, Huyện Bình Chánh
C1/4 Bùi Thanh Khiết, Huyện Bình Chánh
B2/15E Bùi Thanh Khiết, Huyện Bình Chánh
C8/8 Bùi Thanh Khiết, Huyện Bình Chánh
Đối diện C3/15 Bùi Thanh Khiết, Huyện Bình Chánh
C4/19A Bùi Thanh Khiết, Huyện Bình Chánh