Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [BX70] Khu công nghiệp Đông Nam, Huyện Củ Chi

  • Mã trạm: BX70        Trạm dừng: Bến xe
  • Địa chỉ: KHu công nghiệp Đông Nam Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 58
Trạm chờ xe buýt BX70, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Củ Chi, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Khu công nghiệp Đông Nam, mã số tuyến xe buýt đến Khu công nghiệp Đông Nam, Huyện Củ Chi
Mã số tuyến:58
Tên tuyến:Bến xe Ngã 4 Ga - Khu Công nghiệp Đông Nam

Danh sách các trạm gần bạn nhất

1820 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
KCN Đông Nam cửa A (2010B) Tỉnh lộ 8, Củ Chi, Huyện Củ Chi
1575 Tỉnh lộ 8, Củ Chi, Huyện Củ Chi
cafe Vô Thường Tỉnh lộ 9, Huyện Củ Chi
1785 (Đối diện 1930) Tỉnh lộ 8, Củ Chi, Huyện Củ Chi
1730 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
Đối diện 1728 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
Đối diện 1781 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
1926C Tỉnh lộ 8, Củ Chi, Huyện Củ Chi
1960 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi