Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [QCCT134] (Citimart Sài Gòn), Huyện Củ Chi

  • Mã trạm: QCCT134        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: 263 Citimart Sài Gòn Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 70
Trạm chờ xe buýt QCCT134, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Củ Chi, điểm đón các chuyến xe bus đi qua (Citimart Sài Gòn), mã số tuyến xe buýt đến (Citimart Sài Gòn), Huyện Củ Chi
Mã số tuyến:70
Tên tuyến:Tân Quy - Bến Súc

Danh sách các trạm gần bạn nhất

113 - 115 Tỉnh lộ 8, Huyện Củ Chi
30 Tỉnh lộ 8, Củ Chi, Huyện Củ Chi
120 (Lẩu dê Tài Ký) Tỉnh lộ 8, Củ Chi, Huyện Củ Chi
1044 (46-47) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1112 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1152 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
1206 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
339 (321) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
179 (171-173) Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi
806 Tỉnh lộ 15 Củ Chi, Huyện Củ Chi