Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HBC 378] Bình Trường, Huyện Bình Chánh

  • Mã trạm: HBC 378        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: C1/1 Quốc lộ 1A, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 62-10 Tuyến 62-8
Trạm chờ xe buýt HBC 378, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Bình Chánh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Bình Trường, mã số tuyến xe buýt đến Bình Trường, Huyện Bình Chánh
Mã số tuyến:62-10
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông
Mã số tuyến:62-8
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Tân An

Danh sách các trạm gần bạn nhất

B15/27 Quốc lộ 1A, Huyện Bình Chánh
B20/39 Quốc lộ 1A, Huyện Bình Chánh
C1/1A Quốc lộ 1A, Huyện Bình Chánh
B6/32 Quốc lộ 1A, Huyện Bình Chánh
1/11A Đinh Đức Thiện, Huyện Bình Chánh
D17/39 Đinh Đức Thiện, Huyện Bình Chánh
Đối diện C13/41 Đinh Đức Thiện, Huyện Bình Chánh
Đối diện C10/13 Đinh Đức Thiện, Huyện Bình Chánh
D6/33 Quốc lộ 1A, Huyện Bình Chánh
D6/18A Quốc lộ 1A, Huyện Bình Chánh