Xe Buýt TP.Hồ Chí Minh

Trạm xe buýt [HBC 044] Nhựa Chí Thành, Huyện Bình Chánh

  • Mã trạm: HBC 044        Trạm dừng: Trụ dừng
  • Địa chỉ: Đối diện 611 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
  • Lộ trình: Tuyến 61
Trạm chờ xe buýt HBC 044, tra cứu thông tin chỗ dừng Huyện Bình Chánh, điểm đón các chuyến xe bus đi qua Nhựa Chí Thành, mã số tuyến xe buýt đến Nhựa Chí Thành, Huyện Bình Chánh
Mã số tuyến:61
Tên tuyến:Bến xe Chợ Lớn - KCN Lê Minh Xuân

Danh sách các trạm gần bạn nhất

Cột điện 70T Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Đối diện A7/17M Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
A7/17M Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
B19/403C Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
Đối diện A7/19 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
A7/13B Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
611 Trần Đại Nghĩa, Huyện Bình Chánh
A1/15 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
A1/4 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh
1575 Nguyễn Cửu Phú, Huyện Bình Chánh